School of the Holy Child, Angeles, Inc.

0(0)

FILIPINO 5: ARALIN 4 “KARAPAT-DAPAT”

  • Total Enrolled 9
  • Last Update November 19, 2020

Topics for this course

2 Lessons

FILIPINO 5: ARALIN 4 “KARAPAT-DAPAT”

KARAPAT-DAPAT (Talasalitaan at Kuwento PDF)
WIKA: SIMUNO AT PANAGURI (buo at payak), AYOS NG PANGUNGUSAP
FIL 5 Takdang Aralin Blg. 4
Placeholder
Free